Archiv autora: Petr Hlávka

Znalec Kotle II. ročník

Dne 28. září 2019 uspořádal Klub svobodných demokratů Rokycany již druhý ročník soutěže Znalec Kotle (první proběhl v květnu 2017). Soutěžící ve třech kategoriích – děti (do 10 let), dospívající (od 10 do 18 let)a starší – odpovídali na dotazy o flóře, fauně, historii a geologii Kotle. Nápovědu mohli získat na dvou informačních deskách naučné stezky a u rozhledny na desce geologické expozice (desky zhotovili členové Klubu Svobodných demokratů). Všichni soutěžící v počtu 44 byli nakonec odměněni drobnými předměty, které věnovalo Město Rokycany a sponzoři.

Vyhodnocení soutěže i předání odměn probíhalo u rozhledny (na snímku). Foto Martin Duspíva.

Opisový štítek rozhledny

Na posezení u rozhledny byl umístěn opisový štítek s údaji o rozhledně.

Bohužel jiné vizitky zanechali na konstrukci horní vyhlídky „hloupí na všech sloupích.“ Kromě toho někdo odcizil spojku od bleskosvodového svodu rozhledny. Odpadkový koš u rozhledny přetéká odpadky, jako by ti, kteří obaly vynesou nahoru, nemohli odpadky zase odnést (situace dne 13.4.2019).

Snad se podaří k pátému výročí rozhledny alespoň něco uvést do pořádku a 11. května oslavíme rozhlednu v lepším hávu, nežli je tomu nyní.

Foto Petr Hlávka

 

Slavnostní otevření geologické expozice na Kotli

Klub Svobodných demokratů Rokycany otevřel při třetím výročí otevření rozhledny v sobotu 13. 5. 2017 novou geologickou expozici na Kotli. K návštěvníkům rozhledny promluvil nejprve iniciátor vzniku expozice Antonín Veverka z pořádajícího Klubu SD Rokycany a poté odborný garant expozice Michal Mergl ze Západočeské univerzity (na prvním snímku).

Na dolním snímku u informační tabule  Petr Hlávka, předseda Klubu SD Rokycany, Michal Mergl a Antonín Veverka. Expozice nabízí celkem 10 kamenů z nejbližšího okolí Kotle a Rokycan.

Kameny vybrali Michal Mergl a Antonín Veverka, návrh a tisk tabule, umístění stojanu a dopravu a umístění kamenů zajistil Klub SD Rokycany za přispění Václava Kočího a drobných sponzorů. Stojan k tabuli zhotovila zdarma firma Kovovýroba – FACH s. r. o. Rokycany, Vybroušení plošek na kamenech provedlo Kamenictví Kozler.