Archiv autora: Petr Hlávka

Dopis Antonínovi Veverkovi

Nazdar. Dnes jsem v rámci zdravotní terapie navštívil rozhlednu na vrchu Kotel, místní skvost.  Nafotil jsem pár zimních fotek mobilem a všiml si tabla s popisem nerostů našeho regionu. Jaké bylo překvapení,že na realizaci se podílel „Klub Svobodných demokratů Rokycany“ a figuruje tu i tvé jméno.
Netušil jsem, jaké další odbornosti zvládáš.   V každém případě za sebe a za občany Rokycan děkuji.
Dnes to tam vypadalo jako na Šumavě…Nádhera…

Stojan ke geologické expozici hotov

V pátek 23. 12. 2016 věnovala firma FACH KOVOVÝROBA zdarma stojan geologické expozici na Kotli. Za to ji patří velký dík.

Firma odvedla vynikající dílo – celokovový žárově pozinkovaný stojan bude dobře odolávat povětrnostním podmínkám. Ponese informační tabuli s texty k vystaveným minerálům a bude důstojným sousedem informační tabule o rozhledně.

Geologická expozice ke druhému výročí otevření rozhledny na Kotli

Dne 13. května 2016 dokončili členové Klubu Svobodných demokratů Antonín Veverka a Petr Hlávka výstavbu druhé etapy geologické expozice u rozhledny. Provizorní expozice zde byla umístěna v září roku 2015. Teprve nyní jsou však všechny vystavené horniny pevně upevněné v betonovém lůžku a popis k nim včetně fotografií je na vedle stojícím stojanu.
P1060808
Expozice vznikla díky doc. Michalu Merglovi ze Západočeské univerzity a také díky sponzorům, jimiž byli firma VAKOS s.r.o. a Klub Svobodných demokratů Rokycany.

Geologická expozice u rozhledny na Kotli

Ve středu 13. května 2015 nainstalovali Antonín Veverka a Petr Hlávka, členové Klubu Svobodných demokratů Rokycany, první část geologické expozice u rozhledny. Expozice je zatím velice skromná, pouze s osmi exponáty a bude ještě doplněna.

Návštěvníci slavnosti prvního výročí otevření rozhledny v neděli 17. května 2015 od 14:30 hod. se tak budou moci seznámit s horninami z Rokycanska.

První výročí otevření rozhledny oslavíme v neděli 17. května 2015

Zveme vás srdečně na slavnost k prvnímu výročí otevření rozhledny. Začne v neděli 17. 5. ve 14:30 hod.

Úvodem vystoupí hudební skupina Second Band, po dvou písních se ujme slova starosta Václav Kočí a poté co skupina Second Band dokončí své vystoupení, bude v hudebním pořadu pokračovat hudební skupina Prázdné Lahve. Obě hudební skupiny přispěly do veřejné sbírky na stavbu rozhledny, Second Band propagoval sbírku při svých koncertech..

Můžeme se těšit na upomínkové předměty o rozhledně, m.j. si budete moci zakoupit novou pohlednici rozhledny.

Brožurka „Rozhledna na Kotli u Rokycan“

Tři čtvrtiny nově vydané brožurky o rozhledně věnoval autor Jan Hajšman popisu geomorfologie a geologie vrchu Kotel, místní těžby železné rudy, kamene a dřeva, cest, studánek ad.  Ale není to na škodu, čtenáři jistě rádi uvítají další informace o zajímavém vrchu.  Jan Hajšman se projevil jako erudovaný znalec místních poměrů a čerpal také z archívu. Popisuje i starou rozhlednu, jejíž vyhlídková plošina byla ve stejné výšce jako ji má nová, a která musela být po roce 1909 pro zchátralost stržena.

Část věnovaná nové rozhledně i přes svůj menší rozsah stojí určitě za to. Pojednává stručně o výstavbě rozhledny a jejím uvedení do provozu. Zde bych autorovi vytkl jen malou nepřesnost – obrovské díry pro základové patky nevyplnil pouze armovaný beton  – str. 38, ale do jejich dna byly zatlučeny ještě železné trubky jako kotvy.

Budoucí návštěvníci i ti, kteří již rozhlednu navštívili, jistě útlou brožurku rádi zařadí do své knihovny, případně sami mohou čerpat z pramenů a literatury, včetně map a internetových zdrojů, uvedených na závěr.

Ing. Jan Hajšman, Rozhledna na Kotli u Rokycan, Ing. Petr Mikota, U Bachmače 10, Plzeň: 2014, ISBN 978-80-87170-35-9.