Archiv pro měsíc: Listopad 2014

Brožurka „Rozhledna na Kotli u Rokycan“

Tři čtvrtiny nově vydané brožurky o rozhledně věnoval autor Jan Hajšman popisu geomorfologie a geologie vrchu Kotel, místní těžby železné rudy, kamene a dřeva, cest, studánek ad.  Ale není to na škodu, čtenáři jistě rádi uvítají další informace o zajímavém vrchu.  Jan Hajšman se projevil jako erudovaný znalec místních poměrů a čerpal také z archívu. Popisuje i starou rozhlednu, jejíž vyhlídková plošina byla ve stejné výšce jako ji má nová, a která musela být po roce 1909 pro zchátralost stržena.

Část věnovaná nové rozhledně i přes svůj menší rozsah stojí určitě za to. Pojednává stručně o výstavbě rozhledny a jejím uvedení do provozu. Zde bych autorovi vytkl jen malou nepřesnost – obrovské díry pro základové patky nevyplnil pouze armovaný beton  – str. 38, ale do jejich dna byly zatlučeny ještě železné trubky jako kotvy.

Budoucí návštěvníci i ti, kteří již rozhlednu navštívili, jistě útlou brožurku rádi zařadí do své knihovny, případně sami mohou čerpat z pramenů a literatury, včetně map a internetových zdrojů, uvedených na závěr.

Ing. Jan Hajšman, Rozhledna na Kotli u Rokycan, Ing. Petr Mikota, U Bachmače 10, Plzeň: 2014, ISBN 978-80-87170-35-9.